Categories Menu

Carolus arte ornatus, Praha (CZ)

14. 4. 2018
16:00 
Vyšehradská kapitula

Skupina Bakchus součástí souboru staré hudby Polyfonion

Dramaturgicky komponovaný koncert duchovní hudby.

Program:
Hudba Karla IV.
Vita Caroli – vlastní životopis Karla IV.
Texty z českých kronik 14. století.

Účinkující:
Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia
Soubor staré hudby Polyfonion
Přednes dobových textů – Jan Potměšil