Categories Menu

Středověká hudba Bakchus

Písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů.
Profesionálové s mnohaletou zkušeností v ČR i zahraničí.
Stovky realizovaných vystoupení, práce pro film, divadlo a rozhlas.
Historické nástroje: dudy, šalmaj, loutna, fidula, kvinterna, harfa, cistra, bubny, …

Aktuality

Svatovavřinecké slavnosti, Hodonín (CZ)

11. 8. 2018 Sv. Vavřinec je jedním z nejuctívanějších světců. Bývá zobrazován s roštem a knihou, nebo také s váčkem peněz či chlebem coby symboly rozdělování církevních statků. Je to patron zejména knihovníků a archivářů. Zemřel mučednickou smrtí 10. srpna ...

Hussiten Kirschfest, Naumburg (Německo)

23. - 24. 6. 2018 Das Fest hat eine lange Tradition. Bereits im 16. Jahrhundert finden sich in alten Ratsrechnungen Ausgaben für ein Kinderfest. Seit dem 17. Jahrhundert bringt man das Fest mit der sagenhaften Belagerung Naumburgs durch die Hussiten im Jahre 1432 in Verbindung ...

5. středověké slavnosti v Břevnovském klášteře, Praha (CZ)

26. 5. 2018 Břevnovský klášter je nejstarší a dodnes činný mužský klášter u nás.  Součástí areálu jsou klášterní zahrady, opatský letohrádek Vojtěška i stylová restaurace Klášterní šenk nabízející jídla z tradiční staročeské kuchyně. V klášteře se pořádají nejrůznější kulturní akce ...