Categories Menu

Slavnost města Nový Jičín (CZ)

10. 9. 2022
Masarykovo náměstí – Přístav

10.15 – 10.45 Středověké námořnické a opilecké písně – historická kapela BAKCHUS
14.00 – 14.30 Středověké námořnické a opilecké písně – historická kapela BAKCHUS

15.30 – 16.00 Středověké námořnické a opilecké písně – historická kapela BAKCHUS

Slavnost města Nového Jičína je tradičně organizována od roku 1993. Ucelená, historicky stylizovaná podoba této první slavnosti se stala vzorem pro řadu dalších městských a obecních slavností v celé republice. V dalších letech si novojičínská městská slavnost upevnila své renomé největší společenské akce regionu.

V roce 1997 byla tato slavnost vybrána jako úvodní akce České republiky a v Novém Jičíně proběhlo 4. české národní zahájení Dnů evropského dědictví.

Slavnost svou podobou nepopírá lidovost, snahou pořadatelů je tuto lidovost převést do stylizované podoby zobrazující významné události a osobnosti z historie města. Jednotnou tematickou linii mají právo narušovat místní kulturní aktivity, kterým prezentační právo vytvářejí jejich příznivci. Doprovodný jarmark s řemeslným a uměleckým sortimentem, umělecké programy, expozice a dekorace, vytvářejí na jednom z nejkrásnějších náměstí České republiky neopakovatelnou atmosféru, lákající do města tisíce domácích a zahraničních návštěvníků.