Categories Menu

Středověké slavnosti v Břevnovském klášteře, Praha (CZ)

21. 5. 2022

Markétská 1/28, Praha 6

Nechte se vtáhnout do doby středověku! Po dvouleté pauze opět slavnost v areálu Břevnovského kláštera.

Zažijete rytířská klání, živou středověkou hudbu, ukázky sokolnictví, divadlo, středověké hry pro malé princezničky a pážata, tanečnice, středověké vaření piva, prohlídky kláštera a pivovaru, dobové tržiště…

9:30 – otevření brány pro návštěvníky
10:00 – zahájení – Herold Martin von Blaustadt
10:05 – živá dobová hudba – Bakchus
10:30 – Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výcviku asistenčních psů
11:10 – „Perníková chaloupka“ – loutkové divadlo – divadlo Kubko
12:00 – „Rytířský turnaj“ – Alterum
1:30 – živá dobová hudba – Bakchus
13:00 – „Síla osudu“ – mysticko-šermířské vystoupení – Allgor
13:30 – „Noc v obrazárně“ – tanečně-šermířské vystoupení – Iris
14:15 – „Verbováníčko“ – rytířský výcvik pro malé princezničky a pážata
15:00 – Pomocné tlapky o.p.s. – ukázky výcviku asistenčních psů
15:30 – slavnostní průvod
15:45 – „Královský rytířský turnaj“ – Allgor
16:15 – živá dobová hudba – Bakchus
16:45 – „Povídky z děravé kapsy“ – tanečně-šermířské vystoupení – Iris
17:15 – „Šermířská klání“ – Alterum
17:40 – živá dobová hudba – Bakchus
18:00 – závěr – Herold Martin von Blaustadt