Categories Menu

25. ročník Jarmarku u Ludmily, Praha (CZ)

14th September 2021 
Praha, náměstí Míru
12.45 p.m. – 14.00 p.m. medieval music BAKCHUS

Letošním ročníkem se připojujeme k výročí 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Jarmark je součástí akcí, které jsou v tomto roce na oslavu výročí pořádané.

I v letošním roce se můžete těšit na prodejní výstavu výrobků klientů chráněných dílen z různých koutů České republiky. Vedle prodeje výrobků bude probíhat pestrý kulturní program. Je to hudební program s vystoupením různých kapel a další doprovodný zábavný program (chodník na boso, řemeslné dílny, skákací hrad, malování na obličej, vyrábění pro děti, megabubliny) prezentace uměleckých řemesel (tkaní na stavu, mlynář, svíčkařka, zpracování konopí).

Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava.

Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své báby přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí.
Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří.

Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.