Categories Menu

Carolus arte ornatus, Prague (CZ)

14th April
4:00 p.m.
Vyšehradská kapitula

Skupina Bakchus součástí souboru staré hudby Polyfonion

Dramaturgicky komponovaný koncert duchovní hudby.

Program:
Hudba Karla IV.
Vita Caroli – vlastní životopis Karla IV.
Texty z českých kronik 14. století.

Účinkující:
Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia
Soubor staré hudby Polyfonion
Přednes dobových textů – Jan Potměšil