Categories Menu

Korunovační slavnosti, Praha (CZ)

3rd – 4th September 2016
Praha, Karolinum

2016-09-03 korunovační slavnosti2

K příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské.
Hlavní částí historického programu je rekonstrukce Karlovy korunovace českým králem a Blanky z Valois českou královnou podle řádu k roku 1347, korunovační průvod Prahou, dvorská hostina a velkolepý turnaj rytířů na koních.

Skupina Bakchus vystupuje v Karolinu v rámci ukázek dobových řemesel.

Více zde.