Categories Menu

Královský průvod, Dobřichovice (CZ)

1st June 2019

12.30 hod – zahájení – herold Beneš z Vartenberka
12.35 živá dobová hudba – Bakchus
13.00 „Síla osudu“ – mysticko-šermířské vystoupení – Allgor
13.30 sokolnická ukázka – Falconia
13.45 živá dobová hudba – Bakchus
14.00 „Příběhy Barona Prášila“ – tanečně-šermířské vystoupení – Iris
14.30 hrátky s vodou a ukázky techniky – JSDH Dobřichovice
15.15 živá dobová hudba – Bakchus
15.30 „O Bajajovi“ – pohádková soutěž – Kubko
16.15 „Vznešené umění lovu“ – Falconia
17.00 „Královský rytířský turnaj“ – Allgor
17.30 živá dobová hudba – Bakchus
18.00 uvítací ceremoniál – příjezd císaře Karla IV.
18.30 živá dobová hudba – Bakchus
19.00 „Knihomol“ – Iris
19.30 živá dobová hudba – Bakchus
20.00 závěr – herold Beneš z Vartenberka

Karel Čtvrtý, z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 1. června L. P. 2019 z Radotína. Poté se ubírati bude přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje.

Z Králova Dvora vyjede dne 1. června L.P. 2019 vstříc císaři Karlu IV. poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Setkají se v neděli 2. června v Budňanech ( dnes Karlštejn ) a společně pak vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna.

Již tradiční průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě, spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí).
Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.
Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.