Categories Menu

Noc kostelů, Mikulčice (CZ)

12th June 2020

Mikulčice – velkomoravské kostely v areálu akropol 
Vstup volný

Harmonogram
5:30 p.m. Vladimír Třebický, bubenický workshop / archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
7:00 p.m. Zahájení a slovo pana faráře slovanské hradiště / u sousoší sv. Cyrila a Metoděje 
7:30 p.m. Bakchus, koncert středověké hudby slovanské hradiště / u sousoší sv. Cyrila a Metoděje
8:00 p.m. Zastavení u pozůstatků velkomoravských kostelů a vyprávění o jejich historii a významu. Lumír Poláček, archeolog a Octopus Vocalis, chorál / akropole hradiště
9:00 p.m. Zapálení loučí při západu slunce a noční pouť akropolí za svitu loučí a zvuku renesančních fléten (Tourdion) směrem na archeologickou základnu / akropole hradiště
9:15 p.m. Nokturno Le nuove musiche: Loutnové duety / archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
10:00 p.m. Společenské setkání a konec akce / archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

Noc kostelů jsme spojili s cyklem Hudební archeologie a čekají nás nejen zajímavý hudební zážitek pod širým nebem, ale také výjimečná atmosféra jarního večera na akropoli hradiště. V rámci večera proběhnou koncerty historické hudby a bubenický workshop. Můžete se těšit na nezapomenutelný zážitek procházky akropolí. Vydáme se za svitu loučí a zpěvu starodávných chorálů k pozůstatkům velkomoravských kostelů. U kostelů si krátce povíme o jejich historii a duchovním významu i o významu Mikulčic jako mocenského centra.

V případě nepříznivého počasí se akce koná na archeologické základně Mikulčice-Trapíkov.

Komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat vzhledem k letošním limitujícím epidemiologickým opatřením převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny na Trapíkově.

Srdečně Vás zvou:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se svým detašovaným pracovištěm Výzkumnou základnou v Mikulčicích, Akademie věd České republiky, Hudební lahůdky, Slovanské hradiště v Mikulčicích. Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.