Categories Menu

Oživené kostely Karla IV., Praha (CZ)

14. 5. 2019

I. POUŤ KARLOVA ŽIVOTA

Kulturní program pro děti s rodiči a historické putování středověkem

13:00 Kostel sv. Apolináře (Apolinářská ulice, Praha 2)

 • hudebně dramatický komponovaný pořad o životě Karla IV.
 • čtení z Karlovy autobiografie “Vita Caroli”
 • herecké vstupy prokládané dobovou hudbou

14:30 Amfiteátr na albertovských svazích (zahrady pod Apolinářem, Apolinářská 10, Praha 2)

 • vyhlídka na Karlovu novou Prahu a vyprávění o zakladatelských činech Karla IV.
 • instrumentální a taneční hudba 14. století – výklad a poslech
 • tančení s dobou hudbou – vystoupení účastníků workshopu středověkých tanců

Účinkují:

 • Jan Potměšil – přednes dobových textů
 • Soubor Bakchus – dobová instrumentální hudba
 • Petr Stančík – spisovatel a historik

 

II. SLAVNOSTNÍ KONCERT

Messe de Nostre Dame a duchovní texty Karla IV.

19:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Ke Karlovu 1, Praha 2)

 • “Notredamská mše” – slavnostní čtyřhlasé ordinarium skladatele a básníka Guillauma de Machaut (cca 1300 – 1377), jenž působil jako sekretář na dvoře Jana Lucemburského
 • nejstarší zachované české skladby
 • osobní texty Karla IV. o duchovních tématech a biblických podobenstvích

Účinkují:

 • Viktor Preiss – umělecká recitace
 • Ensemble Polyfonion – středověká liturgická hudba
 • Soubor Bakchus – dobová instrumentální hudba
 • Sborové studio Angel – dětský sbor
 • Igor Angelov – umělecký vedoucí

 

III. DUCHOVNÍ TVÁŘ KARLA IV.

Varhanní hudba při svíčkách a úvahy o vizích Karla IV.

21:00 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Kateřinská zahrada, Viničná 2, Praha 2)

 • varhanní improvizace nad tématy starých duchovních skladeb
 • Praha jako nový Jeruzalém – úvaha historikova
 • čtení z Legendy o svatém Václavu sepsané Karlem IV.
 • hudební rozjímání při svíčkách

Účinkují:

 • Přemysl Kšica – varhany
 • Petr Stančík – spisovatel a historik
 • Stanislav Hudský – umělecká recitace

Dramaturgie festivalu: Igor Angelov

Svými zakladatelskými činy, zejména pak založením Nového Města, Karel IV. významně proměnil Prahu a její společenský, kulturní i duchovní význam nejen v rámci Českého království, ale i v kontextu celé Evropy. Koncepčním zakládáním klášterních fundací, budováním kostelů a také přenesením říšských svátostin i systematickým shromažďováním ostatků svatých vytvořil z Prahy v očích středověkého člověka duchovní metropoli. Jeho koncepce posvátné Prahy je do dnešních dní reprezentována především chrámovými objekty a jejich výzdobou.

Cílem projektu Oživené kostely je přiblížit obsahové souvislosti kulturních aktivit Karla IV. Festival odkrývá divákům a posluchačům svět myšlenek i činů Karla IV. a prostřednictvím uměleckého vyjádření otevírá prostor pro otázky, diskusi a přemýšlení nad jejich kulturním i duchovním významem pro současnost.

Diváci budou mít možnost seznámit se s ojedinělou a málo provozovanou hudbou pozdního středověku, se symbolikou architektury, s dobovými kronikářskými záznamy i s osobními úvahami císaře Karla IV.