Categories Menu

Řemeslný jarmark a čarodějná noc na zámku, Nový Jičín (CZ)

30. 4. 2022

14:15 – 14:45 II. nádvoří – historická kapela BAKCHUS
16:00 – 16:30 II. nádvoří – historická kapela BAKCHUS

Těšit se můžete na stánkový prodej originálních produktů a výrobků, ukázky řemesel v exteriéru i interiéru (řezbář, kovář, keramická dílna, mistr historických hudebních nástrojů), na dřevěný kolotoč, cukrovou vatu, edukační programy, originální dobroty k zakousnutí, ale také na domácí limonády, miniexpozici zvyků a tradic spojených s filipojakubskou nocí, na stínové divadlo, stavění máje a rovněž na tematickou přednášku. V interiéru se můžete těšit na Čarodějnou stezku.