Categories Menu

Oživené kostely Karla IV., Praha (CZ)

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain et Tchèque. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.

14. 5. 2019

I. POUŤ KARLOVA ŽIVOTA

Kulturní program pro děti s rodiči a historické putování středověkem

13:00 Kostel sv. Apolináře (Apolinářská ulice, Praha 2)

 • hudebně dramatický komponovaný pořad o životě Karla IV.
 • čtení z Karlovy autobiografie “Vita Caroli”
 • herecké vstupy prokládané dobovou hudbou

14:30 Amfiteátr na albertovských svazích (zahrady pod Apolinářem, Apolinářská 10, Praha 2)

 • vyhlídka na Karlovu novou Prahu a vyprávění o zakladatelských činech Karla IV.
 • instrumentální a taneční hudba 14. století – výklad a poslech
 • tančení s dobou hudbou – vystoupení účastníků workshopu středověkých tanců

Účinkují:

 • Jan Potměšil – přednes dobových textů
 • Soubor Bakchus – dobová instrumentální hudba
 • Petr Stančík – spisovatel a historik

 

II. SLAVNOSTNÍ KONCERT

Messe de Nostre Dame a duchovní texty Karla IV.

19:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Ke Karlovu 1, Praha 2)

 • “Notredamská mše” – slavnostní čtyřhlasé ordinarium skladatele a básníka Guillauma de Machaut (cca 1300 – 1377), jenž působil jako sekretář na dvoře Jana Lucemburského
 • nejstarší zachované české skladby
 • osobní texty Karla IV. o duchovních tématech a biblických podobenstvích

Účinkují:

 • Viktor Preiss – umělecká recitace
 • Ensemble Polyfonion – středověká liturgická hudba
 • Soubor Bakchus – dobová instrumentální hudba
 • Sborové studio Angel – dětský sbor
 • Igor Angelov – umělecký vedoucí

 

III. DUCHOVNÍ TVÁŘ KARLA IV.

Varhanní hudba při svíčkách a úvahy o vizích Karla IV.

21:00 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Kateřinská zahrada, Viničná 2, Praha 2)

 • varhanní improvizace nad tématy starých duchovních skladeb
 • Praha jako nový Jeruzalém – úvaha historikova
 • čtení z Legendy o svatém Václavu sepsané Karlem IV.
 • hudební rozjímání při svíčkách

Účinkují:

 • Přemysl Kšica – varhany
 • Petr Stančík – spisovatel a historik
 • Stanislav Hudský – umělecká recitace

Dramaturgie festivalu: Igor Angelov

Svými zakladatelskými činy, zejména pak založením Nového Města, Karel IV. významně proměnil Prahu a její společenský, kulturní i duchovní význam nejen v rámci Českého království, ale i v kontextu celé Evropy. Koncepčním zakládáním klášterních fundací, budováním kostelů a také přenesením říšských svátostin i systematickým shromažďováním ostatků svatých vytvořil z Prahy v očích středověkého člověka duchovní metropoli. Jeho koncepce posvátné Prahy je do dnešních dní reprezentována především chrámovými objekty a jejich výzdobou.

Cílem projektu Oživené kostely je přiblížit obsahové souvislosti kulturních aktivit Karla IV. Festival odkrývá divákům a posluchačům svět myšlenek i činů Karla IV. a prostřednictvím uměleckého vyjádření otevírá prostor pro otázky, diskusi a přemýšlení nad jejich kulturním i duchovním významem pro současnost.

Diváci budou mít možnost seznámit se s ojedinělou a málo provozovanou hudbou pozdního středověku, se symbolikou architektury, s dobovými kronikářskými záznamy i s osobními úvahami císaře Karla IV.